Wyzwania przed inżynierami

Klasycznym wyzwaniem, jakie stoi przed niemal wszystkim szkołami wyższymi, jest odpowiednie przygotowywanie swoich studentów do praktycznego funkcjonowania u potencjalnego pracodawcy natychmiast po studiach. Pomóc może w tym jednak tylko praktyczne trenowanie ze studentami, tak by mogli zapoznać się już teraz z przyszłymi warunkami pracy, urządzeniami najczęściej spotykanymi w konkretnym zakładzie pracy.

Szczególnie ważna praktyka jest na kierunkach technicznych jak inżynieria materiałowa albo automatyka przemysłowa.

komory chłodniczeNie jest możliwe, aby studenci zdobyli wiedzę z zakresu obsługi lub serwisowania nowoczesnych i bardzo złożonych systemów automatycznych, lub nie wiedzieli do czego służą komory chłodnicze, jakie spotyka się coraz częściej w firmach i fabrykach farmakologicznych, motoryzacyjnych czy żywieniowych. Rola pracownika w nich opiera się przede wszystkim na wiedzy inżynieryjnej i typowo informatycznym zarządzaniu poszczególnymi elementami zintegrowanej całości. Im więcej urządzeń trzeba kontrolować, tym większych kompetencji wymagać będzie pracodawca już na wstępnym etapie rekrutacji.
Aby otrzymać zatrudnienie w takich nowoczesnych fabrykach niezbędne jest nie tylko skończenie właściwej szkoły, ale także udowodnienie w trakcie rekrutacji, że posiada się zdolności praktyczne. A pracodawca jest w stanie bardzo szybko zweryfikować znajomość konkretnych systemów informatycznych lub układów mechanicznych, czy przeznaczenia jakie mają komory chłodnicze, wśród kandydatów na konkretne stanowisko. Nie można też dziwić się wnikliwośi pracodawców, którzy płacą najlepsze pieniądze personelowi tego typu, mając świadomość, że jego odpowiednie podejść do robotów i maszyn zgromadzonych w hali produkcyjnej, wpływa na wynii całej linii.
Jeden człowiek odpowiada niekiedy za kilkanaście różnych układów, komory chłodnicze, programowanie, więc jego profesjonalizm przekłada się bezpośrednio na to, jak pracuje cała produkcja. Uczelnie muszą więc przygotować studentów tak, aby nie tylko w książkach mieli oni kontakt z nowoczesnymi komputerami, innowacyjnymi maszynami.

Wymaga to albo wielkich nakładów finansowych, albo aktywnej kooperacji z producentami w regionie na poziomie warsztatów, stażów i praktyk dla najlepszych studentów.