Szczelne zabezpieczanie wykopów

Na placach budowlanych bardzo często dochodzi do sytuacji kiedy trzeba wykonać prace ziemne w postaci płytszych lub głębszych wykopów, które należy następnie bardzo dobrze zabezpieczyć. Używa się do tego celu systemów szalowania wykopów lub bardzo skutecznych ścianek wykonanych z grodzic.

Skuteczne zabezpieczenia wykopów grodzicami 

grodziceStosowane obecnie grodzice to przeważnie metalowe podłużne elementy, z których umiejscawiając je w gruncie obok siebie powstaje szczelna ściana. Do gruntu są wbijane za pomocą wibromłota zawieszonego na koparce lub dźwigu. Istnieje jeszcze jedna metoda umieszczania ich w gruncie zwana statyczną. Aby zabezpieczyć wykop grodzice pogrąża się w gruncie tymczasowo lub na stałe. Obudowy tymczasowe z grodzic umieszcza się między innymi przy wykonywaniu głęboko umiejscowionych fundamentów czy filarów mostów. Stosuje je się także w mikrotunelingu oraz na terenach z wysokim poziomem wód by zabezpieczyć plac budowy przed zalaniem. Po zakończonych robotach budowlanych grodzice usuwa się i wykorzystuje na innych budowach. Ścianki z grodzic metalowych pogrąża się na stałe w szczególnych przypadkach gdy mają stanowić ściany oporowe lub przyczółki mostowe. Bardzo dobrze spełniają funkcje ochronne. Przykładem są falochrony lub zapory przeciw powodziowe. Ścianki z grodzic umieszczonych na stałe jako element konstrukcyjny budynków. Trzeba jednak wspomnieć, że najlepsze do kontaktu z wodą są grodzice winylowe gdyż nie ulegają korozji nawet pod wpływem słonej wody morskiej.

Stosowane w budownictwie konstrukcyjnym i inżynieryjnym grodzice to element nieoceniony gdyż ich skuteczność jest ogromna. Trudno sobie wyobrazić współczesne budownictwo bez tych elementów. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych arcyciekawych elementach warto wejść na strony internetowe poświęcone temu zagadnieniu.