Prąd w wersji eko.

Od dłuższego czasu wielu naukowców zajmuje się wymyślaniem wszelakich rozwiązań mających na celu zniwelowanie naszych niszczących planetę działań. Zaczynamy wykorzystywać to co może nam dać prąd czy ogrzewanie z jak najmniejszą ujmą dla środowiska naturalnego. I tak pozyskujemy prąd z wiatru, słońca czy naturalnych gazów, ogrzewanie ze źródeł termalnych. A jak przełożyć to myślenie na nasz lokalny grunt?

Elektrownia słoneczna – przeznaczenie

Jeśli jesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego powinniśmy zainteresować się tematem, jakim jest elektrownia fotowoltaiczna. W zależności od sposobu przyłączenia i wykorzystania energii wytworzonej z elektrowni fotowoltaicznej, wyróżniamyelektrownia słoneczna kilka rodzajów elektrowni: Elektrownia on-grid czyli elektrownia, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej. Jest to ekonomicznie najbardziej korzystny wariant ponieważ energia wyprodukowana z modułów fotowoltaicznych jest następnie odsprzedawana dla operatora. Elektrownia słoneczna w wariancie prosumenckim – jest to także elektrownia, która jest przyłączona do sieci. Z tą różnicą, że najpierw prąd wytworzony przez elektrownię jest zużywany na potrzeby własne gospodarstwa, a w później nadwyżka sprzedawana jest do sieci. Elektrownia off-grid jest to elektrownia, która nie jest przyłączona do sieci, pracujące niezależnie od niej. Najczęściej spotykamy się z nią tam, gdzie zakład energetyczny z przyczyn ekonomicznych nie zdecydował się na poprowadzenie linii elektroenergetycznej. Jest to wariant najdroższy biorąc pod uwagę koszty jednostkowe ponieważ należy uwzględnić koszt akumulatorów. Ostatnim rodzajem jest elektrownia hybrydowa – tutaj stosuje się są dwa inwertery. Pierwszy, który sprawia, że energia zużywana jest na potrzeby własne a drugi inwerter odpowiada za ładowanie akumulatorów. Panele słoneczne działają tak, że padające promienie słoneczne na ogniwa fotowoltaiczne powodują wybijanie z niego elektronów, te elektrony poprzez przewody wyprowadzane są poza ogniwa fotowoltaiczne, na wyjściu z modułu otrzymujemy prąd stały o napięciu. Chcąc zasilić urządzenia prądem z modułów fotowoltaicznych, należy zainwestować w dodatkowy moduł zwany inwerterem, ponieważ taki prąd bezpośrednio nie nadaje się do użycia ze względu na zbyt duża zmienność w czasie. Fotowoltaika w dużej mierze zależy od aktualnego nasłonecznienia.