Podstawowy sprzęt ratowniczy

 

Ratowanie życia ludzkiego to obowiązek każdego człowieka. Nie tylko osoby wykonujące zawody medyczne są do tego zobowiązane, ale każdy człowiek widzący zagrożenie powinien interweniować. Dlatego w ostatnim czasie tak duży nacisk się kładzie na szkolenia z pierwszej pomocy, już nawet małe dzieci są uczone numerów alarmowych i sposobów wzywania pomocy.

Do jakich celów służy kardiomonitor?

KardiomonitoryW dzisiejszych czasach mamy do dyspozycji bardzo profesjonalny sprzęt medyczny, który pomaga nam w czynnościach ratowniczych. Do takich właśnie należą kardiomonitory, sprzęt odgrywający istotną rolę w monitorowaniu procesów życiowych człowieka. Powinny one znajdować się na podstawowym wyposażeniu oddziałów szpitalnych, ale spotkamy je również w poradniach czy  karetkach pogotowia. Istnieje również możliwość zainstalowania sprzętu w mieszkaniu pacjenta. Pozwalają na ciągłe monitorowanie stanu somatycznego pacjenta. Dzięki zainstalowanym modułom ekg mamy możliwość monitorowania i diagnostyki pracy, a nawet chorób serca (np. arytmii). Widzimy częstotliwość oddechów, w przypadku wystąpienia bezdechu załącza się alarm. Mamy możliwość zbadania poziomu saturacji oraz wysycenia krwi dwutlenkiem węgla. No i oczywiście nie musimy zakładać pacjentowi mankietu, aby kontrolować ciśnienie krwi. Każdy pomiar wyświetla się nam na monitorze,  a jeśli parametry spadają poniżej normy lub ustają dostajemy natychmiastową informację o tym.  Dzięki temu nie musimy bez przerwy skupiać się na jednym pacjencie.

Dzisiejsza medycyna stoi na bardzo wysokim poziomie, dysponuje sprzętem, bez którego w wielu sytuacjach nie moglibyśmy sobie poradzić. Wszystkie te działania mają jeden cel, ratowanie i utrzymanie człowieka przy życiu. Jest to nasze najważniejsze wyzwanie, stawmy więc mu czoła.