Jak zostać misjonarzem?

Z pewnością misjonarze pełnią bardzo istotną rolę w ramach każdego wyznania i każdej religii. Zostali oni niejako naznaczeni do pełnienia bardzo szczególnej misji – krzewienia wiary i pomocy innym. Przy czym ich własna wiara musi być absolutnie szczególna, by nie złamały jej ani trudne warunki pracy, ani otaczająca ich tragedia.

Jakie warunki należy spełnić by zostać misjonarzem?

misjonarzNależy zauważyć, że ważniejsze od kwestii czysto formalnych, jakie należy spełnić by zostać misjonarzem, są wymogi duchowe i charakterologiczne. Dobry misjonarz powinien bowiem mieć żyłkę organizatora, żywo angażować się w różnego rodzaju działania charytatywne, powinien również być niesłychanie wytrwały i niezłomny, ponieważ na misji przyjdzie mu zmierzyć się z wieloma trudnościami i przeciwnościami losu. Misjonarz musi być również bardzo cierpliwy i skromny. Na efekty pracy będzie bowiem trzeba czekać niekiedy nawet kilka lat. Osoba sprawująca tę posługę powinna także dobrze znosić samotność, a jednocześnie być bardzo otwarta na innych ludzi i potrafić wsłuchiwać się w ich potrzeby. A nade wszystko misjonarzem powinna kierować wiara w Boga, która pozwoli przetrwać mu najtrudniejszy czas. W kwestii formalnej natomiast przyszły misjonarz oczywiście musi posiadać święcenia kapłańskie. Ksiądz powinien zgłosić się do swojego Biskupa Diecezjalnego z prośbą o skierowanie na misje. Dalej Delegat Episkopatu Polski ds. Misji skieruje kandydata na którąś z prowadzonych przez kościół misji.

Ponadto misjonarz musi mieć minimum 24 lata, a maksymalnie 40 lat. Do tego powinien cechować się idealnym zdrowiem, również psychofizycznym. Przydatne są również rekomendacje przełożonych czy współpracowników. Trzeba doceniać osoby pełniące posługę na misjach. Jest to bardzo ciężka praca i wymaga poświęcenia.