Ile kosztuje terapia uzależnień?

Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, często zgłaszają się na terapię. Pomoc nie jest łatwa, ale przy dobrze dobranej terapii i dużej sile woli osoby uzależnionej, szansa na sukces, czyli rzucenie nałogu, wzrasta do ponad siedemdziesięciu procent. 

Terapie dla uzależnionych na NFZ

terapia uzależnień NFZLudzie uzależnieni od substancji psychoaktywnych i alkoholu stanowią spory procent populacji. Również w naszym kraju. W uzależnienie może popaść każdy, bez względu na status społeczny, czy też wykształcenie i płeć. Niestety tu nie ma reguł i nałóg może pochwycić w swoje szpony dosłownie każdego. Jeśli interesuje nas terapia uzależnień NFZ refunduje część z nich. Tyczy się to zarówno pobytu w ośrodku, jak i terapii indywidualnych w specjalistycznych poradniach. Terapia uzależnień jest pokrywana ze środków NFZ ponieważ rolą państwa jest, by pomagać tym, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie i nie mają funduszy na pokrycie swojego leczenia. Wykaz wszystkich ośrodków, które współpracują z Narodowym Funduszem Zdrowia, znajdziemy na stronach Ministerstwa Zdrowia, jak również w przychodniach i poradniach. Terapie dla osób uzależnionych obejmują sesje terapeutyczne, warsztaty grupowe, a także sesje indywidualne. Najlepiej sprawdza się terapia zamknięta, czyli taka, podczas której pacjent nie może mieć kontaktu ze światem zewnętrznym, włączając w to brak telewizji, internetu, czy też smartfona. To wszystko ma spowodować szybką zmianę przyzwyczajeń, a także odizolowanie, choć na jakiś czas, od utartych schematów i środowisk. 

Terapia jest zawsze pomocna, nigdy nie zaszkodzi, a w większości przypadków okaże się czymś, co pomogło wyjść na prostą. Wielu uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych, wyszło z nałogu wyłącznie dzięki dobrej terapii.