Grafologia jako pomoc w ocenie charakteru i predyspozycji

Osoby pragnące lepiej poznać samych siebie oraz swoje mocne i słabe strony mogą skorzystać z różnych psychotestów, mniej i bardziej profesjonalnych, które ocenią ich charakter i osobowość.

W czym pomaga nam grafologia?

GrafologChoć ich rezultaty w pewnym stopniu będą odpowiadać rzeczywistości, to nie należy zapominać, iż takie testy posiadają zasadniczą wadę: pozwalają wybrać odpowiedź i dają czas do namysłu, dlatego zdarza się, iż korzystająca z nich osoba odpowiada nieszczerze. Może być to działanie celowe, lub też podświadomie wybiera tę opcję którą chciałaby wybrać – gdyby była kimś innym – a nie tę, którą wybrałaby, gdyby sytuacja z testu zdarzyła się naprawdę. Takie ograniczenie nawet najlepszych testów każe szukać rozwiązań, które w pewny sposób pozwolą na określenie cech charakteru i osobowości, a równocześnie nie będą podatne na manipulacje. Do takich rozwiązań zalicza się badanie pisma, czyli grafologia, która pozwala na osiągnięcie 70-80% pewności w ocenie badanego, zachowując przy tym maksymalną obiektywność i nie zostawiając pola do oszustw, ponieważ grafolog z łatwością je wykryje. Na charakter pisma składa się cały zestaw najróżniejszych rzeczy, niektóre są stałe, inne tymczasowe, dlatego grafologia nie pozwala na stuprocentową skuteczność. Nawet biegły grafolog nie może dać całkowitej gwarancji na to, że wyniki jego analizy w pełni odpowiadają rzeczywistości. Wpływ na pismo mają między innymi wiek i płeć badanego, jego stan zdrowia (niektóre choroby znacząco wpływają na pismo), zmęczenie, stan emocjonalny, pośpiech. Grafolog powinien znać okoliczności towarzyszące powstaniu materiału egzemplifikacyjnego, aby mógł realnie ocenić ich influencję na tekst.

Do rzetelnej analizy potrzeba materiału z różnych okresów życia badanego, pisanych możliwie swobodnie, nie nadmiernie starannie. Pismo powinno być naturalne, bez silenia się na sztuczne zmiany, mające upodobnić je do innego charakteru pisma.

Szczegóły na http://www.e-grafolog.pl/