Droga poligrafii do druku cyfrowego

Przemysł poligraficzny najintensywniej zaczął się rozwijać na przełomie XVIII i XIX wieku. Dzięki wynalezieniu maszyny parowej, udało się ją z powodzeniem zastosować w drukarni. Prymitywne maszyny drukarskie, które przez wieki funkcjonowały na zasadach, zbliżonych do tych, z czasów Gutenberga, zastąpiono urządzeniami obsługiwanymi mechanicznie. Odejście od ręcznej obsługi maszyn, pozwoliło na przyspieszenie procesu drukowania.

Zanim powstał druk cyfrowy, w Bydgoszczy i innych miastach stosowano mniej zaawansowane metody

Szybkobieżna urządzenie drukarskie, zasilane silnikiem parowym, zrewolucjonizowało przemysł poligraficzny. Wkrótce potem, udało się także zmechanizować skład czcionki. Postęp był niezwykle widoczny. Kolejno potem powstawały coraz to nowocześniejsze maszyny, aż w XX wieku nastała era komputerów, których ogromna liczba znajduje się dziś w Bydgoszczy. Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej, udało się pominąć wiele czasochłonnych procesów, potrzebnych do uzyskania obrazu. Dzisiejsza drukarnia nie może prawidłowo i sprawnie funkcjonować bez nowoczesnych technologii. Komputery umożliwiają druk cyfrowy, gorąco reklamowany w Bydgoszczy. Nie potrzeba już mozolnego układania czcionek. Tekst lub obraz ulotki lub innego materiału, przygotowuje się dzięki specjalnemu oprogramowaniu.

Drukarz ma cały czas wgląd w proces przygotowania druku, może w każdym momencie wprowadzić zmiany i korekty. Może wydrukować każdy format, od wizytówki do ogromnego plakatu. Druk na przestrzeni wieków zmieniał się. Udoskonalono maszyny i przyspieszono jego proces. Nie ulega jednak wątpliwości, że był to wynalazek, który zrewolucjonizował życie naszych przodków, a my po dziś możemy czerpać niewątpliwe korzyści z jego istnienia.