Dotacje na czystą energię.

W ramach programu Prosument stworzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące zarówno źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, jak i panele fotowoltaiczne (fotowoltaika), małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. Program ten przewiduje 3 możliwości finansowania.

Pierwszą z nich jest pożyczka lub kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji. Drugą możliwością jest dotacja w wysokości do 20 proc. na: źródła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne – urządzenia o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt. Trzecią i ostatnią możliwością jest dotacja w wysokości do 40 proc. na: systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrogeneracja – urządzenia o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych przewidzianych przez program wyniesie w odniesieniu do osób fizycznych – 100 tys. zł, suma ta zmienia się w zależności od sytuacji, kiedy instalowane jest więcej niż jedno źródło energii elektrycznej lub energii elektrycznej w powiązaniu z cieplną, wtedy koszt kwalifikowany wynosi wtedy 150 tys. zł. W innej sytuacji są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe tutaj kwota kwalifikacyjna to 300 tys. zł, a w sytuacji, kiedy instalowane jest więcej niż jedno źródło energii elektrycznej w powiązaniu z cieplną koszt kwalifikowany wynosi 450 tys. zł.

Artykuł powstał przy współpracy firmy:

http://polinvestdom.pl