Brak płynności finansowej gospodarstwa domowego

Wielu naszych rodaków ma problemy z płynnością finansową w swoich domowych gospodarstwach. Taka sytuacja spowodowana jest nie tylko rosnącymi cenami rachunków, ale także niskimi wynagrodzeniami Polaków w stosunku do mieszkańców pozostałych państw Unii Europejskiej. Niestety, wiąże się to z ryzykiem, że do naszych drzwi zapukają windykatorzy takich przedsiębiorstw, jak Obligum.

Czy koszty windykacji może ponosić dłużnik?

windykacjaFirma windykacyjna nie jest jednak wrogiem dłużnika – pracownicy wysokiej klasy firmy windykacyjnej, jak Obligum dążą do porozumienia obu stron, by spłata była szybka i sprawna, nie wymagająca dodatkowych działań sądowych, co mogłoby działać ze szkodą dla obu stron: wierzyciel będzie dłużej czekał na spłatę zadłużenia, natomiast dłużnik będzie obciążony dodatkowymi kosztami postępowania sądowego.
Dla osób prywatnych, sytuacja taka mogłaby być wyjątkowo trudną. Na spotkaniu przedstawiciela firmy windykacyjnej z dłużnikiem, ustalane są sposoby spłaty zadłużenia na warunkach, odpowiadających obu stronom. Tak działa skuteczna windykacja. Gdyby dłużnik nie miał możliwości finansowych spłaty zobowiązania, firma windykacyjna, mając zgodę odpowiedniego sądu, ma prawo zająć majątek trwały dłużnika lub część jego wynagrodzenia, informując o tym fakcie oczywiście jego pracodawcę. W ten sam sposób koszty windykacji ponosi dłużnik, ponieważ to z jego winy, nie płacenia(zaniedbania) trzeba było skorzystać z usługi windykacji. Jednak najczęściej działa to w branży B2B, a nie do osoby fizycznej.

Sąd chroni jednak prawa wszystkich obywateli, dlatego wierzyciele mają możliwość przejęcia tylko części wynagrodzenia dłużnika, by nie odebrać mu całkowicie środków do życia.