Bezpieczeństwo w elektryce

Właściwe zabezpieczenie obiektów przed dostępem osób niepożądanych jest tematem, który odżywa co jakiś czas. Współcześnie bardzo często wykorzystuje się elektronikę, aby tworzyć efektywne systemy autoryzowanego dostępu. Sposoby mechaniczne zabezpieczają natomiast stacje transformatorowe. Zdarza się, że ich wyposażenie staje się łupem osób zbierających surowce wtórne w celu sprzedaży. Czasami zdarza się, że stacje transformatorowe nie są czynne, ale gdy tak nie jest, próby włamania do nich najczęściej kończą się tragicznie.
prądLinia przesyłowa energetyczna składa się z różnych przewodów i urządzeń. Porównanie jej do sieci dróg, wśród których mamy autostrady, drogi krajowe, drogi powiatowe i także te osiedlowe, nie będzie wielkim nadużyciem. Nikt nie dojeżdża pod sam dom autostradą, do której podobna jest linia wysokiego napięcia. Natężenie ruchu skorelowane jest z typem drogi. W przypadku sieci energetycznej średnica przewodu uzależniona jest od napięcia prądu, który ma nim popłynąć. Tak jak skrzyżowania i różne węzły drogowe funkcjonują rozdzielnice średniego napięcia oraz rozdzielnice niskiego napięcia. Ich zasada działania polega na podziale prądu na wiele wyjść, które charakteryzują się identyczną wartością różnicy potencjałów elektrycznych co wejście. Rozdzielnice średniego i niskiego napięcia umożliwiają przez swoje działanie to, że nie ma potrzeby, aby prowadzić osobną linię energetyczną do każdego domu z elektrowni.
Wymienionym urządzeniom zawdzięczamy wydajne i stabilne przesyłanie energii. Ich pracą zarządzają pulpity sterownicze, za pomocą których kompetentna osoba może decydować, gdzie ma popłynąć prąd, co jest szczególnie przydatne w razie wystąpienia awarii.

Umieszczane są często w stacjach transformatorowych, gdyż umieszczanie rozdzielnic niskiego lub średniego napięcia oraz pulpitów sterowniczych w jednej stacji transformatorowej znacznie ułatwia pracę elektryków zatrudnianych w firmie energetycznej.