Architekt krajobrazu specjalistą od degradacji środowiska

W czasach powszechnej degradacji środowiska naturalnego spowodowanej działalnością człowieka coraz większe znaczenie zyskuje profesja architekta krajobrazu. Wbrew powszechnej opinii nie są to osoby, które tylko projektują i wykonują finezyjne ogrody na zlecenie bogaczy.

Czym zajmuje się architekt krajobrazu?

Architektura krajobrazu miejskiegoLudzi Ci zajmują się również poszukiwanie sposobów na unikanie i minimalizację skutków zniszczenia krajobrazu, a także planowanie rekultywacji i rekultywację terenów zniszczonych na przykład przez działalność przemysłową. Osoby te zatrudniane są też w urzędach administracji rządowej i samorządowej. Zajmują się tam głównie przygotowywaniem jednolitych baz danych dotyczących terenów zieleni miejskiej w celu późniejszej integracji rozproszonej struktury zieleni w ciagły system, projektowanie terenów zielonych i ochrona terenów cennych przyrodniczo oraz zachowanie istniejących terenów zieleni miejskiej i ich rozwój. Wprowadzanie strategii rozwoju terenów zieleni ściśle wiąże się z planowaniem przestrzennym to nie tylko postawienie ławki parkowej pod drzewem. Dlatego ważne jest branie udziału w sporządzaniu opracowań planistycznych, między innymi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym ochrony i kształtowania systemu zieleni miejskiej oraz planowania i ochrony krajobrazu. Architektura krajobrazu miejskiego jest zadaniem ważnym.

Szczególnie duże znaczenie architektura krajobrazu ma na terenach wielkich aglomeracji takich jak Kraków, Warszawa, Poznań czy Gdańsk, by zapewnić zielone tereny wypoczynkowo-rekreacyjne dla mieszkańców, których nie stac lub nie mają możliwości na wyjazdy na łono natury poza granice miasta oraz ich pociech, które w takich miejscach mogą znaleźć dla siebie bezpieczne place zabaw, gdzie mogą spędzić czas z rodzicami w słoneczne dni.