ADR i przewóz różnych rzeczy

Przedsiębiorstwa, które podejmują się przewozu rzeczy niebezpiecznych muszą doskonale znać umowę międzynarodową, która zawierana jest między państwami. Przepisy prawa, które regulują przewóz materiałów niebezpiecznych są bardzo restrykcyjne, dlatego też żadnemu kierowcy nie przyjdzie do głowy aby przerabiać papier do tachografu.

Jak przewozić przedmioty?

TachografKażdy bowiem wie, że musi mieć określoną przerwę na odpoczynek. Dodatkowo przepisy te określają wyposażenie ADR, które jest niezbędne do tego, aby bezpiecznie przewieźć niebezpieczny ładunek. Ważne, aby w każdym samochodzie znajdowały się pasy transportowe, jak również mata antypoślizgowa. te dwie rzezy pozwalają na zabezpieczenie ładunku w taki sposób, aby był on bezpieczny nie tylko dla przewożącego, ale również dla ludzi, którzy mieszkają w miejscu trasy konwoju. Umowa ta określa również restrykcyjne przepisy co do opakowań, w których przewożone są materiały niebezpieczne. Jeżeli przewozimy ciecze niebezpieczne, to nie możemy pojemnika napełnić w całości. Musimy pozostawić przestrzeń, która zagwarantuje nam, że nie nastąpi wylanie się cieczy w momencie zmiany temperatury, a co za tym idzie często również jej objętości. Jeżeli nie ma innych wymagań, to umowa określa również, że ciecz nie powinna zajmować całego opakowania w temperaturze 55 stopni Celsjusza, jednak dla bezpieczeństwa przyjmuje się zasadę, że ładunek, który ma 50 stopni nie może zajmować całego pojemnika.

Opakowanie może być wypełnione jedynie w 98%. Jest to na tyle bezpieczne, że podczas zmiany temperatury mamy pewność, że ciecz nigdzie nam nie wycieknie, jak również nie rozsadzi pojemnika, w którym jest przewożona.